hika / Asthma in Filipino

Sintomas ng hika

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng hika:
 • wheezing
 • ubo
 • paninikip ng dibdib
 • igsi ng paghinga
Posible na ang hika ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng hika

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng hika:
 • pagkakalantad sa usok ng tabako, alikabok
 • panlabas na polusyon sa hangin
 • ang cockroach allergen
 • paghinga sa sobrang usok mula sa pagsunog ng kahoy o damo

Mga Panganib na Dahilan para sa hika

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong hika:
 • pagkakaroon ng magulang o kapatid na may hika
 • pagkakaroon ng atopic dermatitis
 • pagiging sobra sa timbang
 • pagiging isang smoker
 • pagkakalantad sa secondhand smoke
 • pagkakalantad sa fumes
 • pagkakalantad sa mga kemikal na ginagamit sa pagsasaka at pag-aayos ng buhok

Pag-iwas sa hika

Oo, maaaring posible na iwasan ang hika. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • magpabakuna para sa influenza at pulmonya
 • maiwasan ang mga panlabas na allergens at irritants
 • panoorin ang paghinga nang regular

Pagkakaroon ng hika

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng hika na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang hika ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang hika ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng hika

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang hika:
 • Spirometry: Upang sukatin ang sapilitang dami ng expiratory sa 1 segundo

Doktor para sa Pagsusuri ng hika

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng hika:
 • Allergist

Mga komplikasyon ng hika kapag hindi ginamot

Oo, ang hika ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang hika ay pinabayaan:
 • ay maaaring nakamamatay
 • Nabawasan ang kakayahang makilahok sa mga pisikal na aktibidad
 • kakulangan ng pagtulog dahil sa mga sintomas ng gabi
 • permanenteng pagbabago sa pag-andar ng mga baga
 • paulit-ulit na ubo
 • problema sa paghinga

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng hika

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang hika:
 • Allergy shots: Binabawasan ang reaksyon ng immune system sa mga tukoy na allergens
 • Bronchial thermoplasty: Binabawasan ang makinis na kalamnan sa loob ng mga daanan ng hangin sa pamamagitan ng pagpainit sa loob ng mga daanan ng hangin

Pag-aalaga sa sarili para sa hika

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng hika:
 • Gamitin ang air conditioner: Binabawasan ang dami ng airborne pollens
 • Pigilan ang mga spores ng amag: Panatilihin ang mga spores ng amag mula sa pagbuo
 • Panatilihing malinis ang iyong tahanan
 • Proteksyon mula sa malamig na panahon: Takpan ang ilong at bibig kung malamig ito
 • Kumuha ng regular na ehersisyo: Pinipigilan ang pag-atake ng hika
 • Panatilihin ang malusog na timbang: Binabawasan ang lumalalang hika

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng hika

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng hika:
 • Pagsasanay sa paghinga: Nagpapabuti ng mga sintomas ng hika
 • Herbal at natural na mga remedyo: Nagpapabuti ng mga sintomas ng hika

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng hika

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may hika:
 • Pace yourself: Kumuha ng mga break sa pagitan ng mga gawain at iwasan ang mga aktibidad na ginagawang mas malala ang mga sintomas
 • Makipag-usap sa iba sa iyong kondisyon: Kumonekta sa mga taong nakaharap sa mga katulad na hamon
 • Anak na may hika: Bigyang-pansin ang mga bagay na maaaring gawin ng iyong anak

Oras para sa Paggamot ng hika

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang hika kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa 1 - 4 na linggo

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 3/15/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa hika.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.