Mga Reaksyon sa Gamot / Drug Reactions in Filipino

Tinatawag din: Mga side effect

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 1/02/2021.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Mga Reaksyon sa Gamot.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.