Epilepsy / Epilepsy in Filipino

Sintomas ng Epilepsy

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Epilepsy:
 • pansamantalang pagkalito
 • nakikitang spell
 • hindi mapigil na paggalaw ng paggalaw ng mga bisig at binti
 • pagkawala ng kamalayan o kamalayan
 • takot
 • pagkabalisa
Posible na ang Epilepsy ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Epilepsy

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Epilepsy:
 • mutasyon sa SCN1B gene
 • trauma ng ulo
 • mga kondisyon ng utak
 • prenatal injury

Mga Panganib na Dahilan para sa Epilepsy

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Epilepsy:
 • mga bata at matatanda
 • kasaysayan ng epilepsy ng pamilya
 • mga pinsala sa ulo
 • stroke at iba pang mga sakit sa vascular
 • demensya
 • meningitis
 • seizures sa pagkabata

Pag-iwas sa Epilepsy

Oo, maaaring posible na iwasan ang Epilepsy. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • maiwasan ang traumatiko pinsala sa utak
 • babaan ang posibilidad ng stroke at sakit sa puso
 • hugasan ang iyong mga kamay at ligtas na maghanda ng pagkain
 • manatiling malusog sa panahon ng iyong pagbubuntis

Pagkakaroon ng Epilepsy

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Epilepsy na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Epilepsy ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang Epilepsy ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Epilepsy

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Epilepsy:
 • Electroencephalogram: Para i-record ang electrical activity ng utak
 • Computerized tomography (CT) scan: Upang makuha ang mga cross-sectional na larawan ng utak
 • Magnetic resonance imaging (MRI): Upang lumikha ng isang detalyadong pagtingin sa iyong utak
 • Positron emission tomography (PET): Upang makita ang mga abnormalidad

Doktor para sa Pagsusuri ng Epilepsy

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Epilepsy:
 • Neurologist

Mga komplikasyon ng Epilepsy kapag hindi ginamot

Oo, ang Epilepsy ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Epilepsy ay pinabayaan:
 • pagpalya ng puso
 • atake sa puso
 • stroke
 • aneurysm
 • peripheral artery disease

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Epilepsy

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Epilepsy:
 • Surgery: Upang alisin ang lugar ng iyong utak na nagiging sanhi ng mga seizure
 • Vagus nerve stimulation: Tumutulong sa pagpigil sa mga seizure sa pamamagitan ng pagpapadala ng elektrikal na enerhiya sa pamamagitan ng vagus nerve sa iyong utak
 • Pagpapalakas ng malalim na utak: Pigilan ang mga seizure sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga de-kuryenteng pulse sa iyong utak

Pag-aalaga sa sarili para sa Epilepsy

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Epilepsy:
 • Kumuha ng sapat na tulog: Tumutulong sa pagpigil sa mga seizure
 • Dalhin ang iniresetang gamot nang wasto: Tumutulong sa pagkontrol ng mga seizure
 • Magsuot ng medikal na pulseras ng alerto: Tumutulong sa mga tauhan ng emerhensiya na malaman kung paano ka gagamitin nang tama

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng Epilepsy

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng Epilepsy:
 • Paggamit ng ketogenic diet: Tumutulong sa pagbabawas ng mga seizure

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Epilepsy

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Epilepsy:
 • Turuan ang iyong sarili at ang iyong mga kaibigan at pamilya tungkol sa epilepsy: Tumutulong sa pag-unawa sa sakit
 • Maghanap ng pangkat na suporta sa epilepsy: Upang matugunan ang mga taong nauunawaan kung ano ang iyong hinahanap
 • Sikapin na huwag pansinin ang mga negatibong reaksiyon mula sa mga tao: Tumutulong sa pagkaya sa sakit

Oras para sa Paggamot ng Epilepsy

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Epilepsy kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Mahigit sa 1 taon

Mga Kaugnay na Paksa

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 11/25/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Epilepsy.

Mga Kaugnay na Paksa


Sign Up



Ibahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.