lagnat / Fever in Filipino

Tinatawag din: Pyrexia

Sintomas ng lagnat

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng lagnat:
 • pagpapawis
 • Nanginginig
 • sakit ng ulo
 • ang mga kalamnan ay nananakit
 • walang gana kumain
 • pag-aalis ng tubig
 • pangkalahatang kahinaan
 • guni-guni
 • pagkalito
 • pagkamayamutin
 • convulsions
Posible na ang lagnat ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng lagnat

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng lagnat:
 • impeksiyon tulad ng malamig, impeksyon sa lalamunan, gastroenteritis, impeksyon sa tainga
 • nagpapaalab na sakit
 • matinding sunburn
 • pagkapagod ng init
 • malignant tumor
 • pagbabakuna

Iba Pang mga Sanhi ng lagnat

Ang sumusunod ay ang mas hindi karaniwang sanhi ng lagnat:
 • paggamit ng ilang mga gamot tulad ng mga antibiotics at anti epileptic drugs
 • pag-inom
 • thrombophlebitis

Mga Panganib na Dahilan para sa lagnat

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong lagnat:
 • nagpahina ng immune system

Pag-iwas sa lagnat

Oo, maaaring posible na iwasan ang lagnat. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • pagbawas ng exposure sa mga nakakahawang sakit
 • hugasan ang kamay nang lubusan
 • gamit ang hand sanitizer
 • subukan upang masakop ang bibig at ilong habang ubo o pagbahin

Pagkakaroon ng lagnat

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng lagnat na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang lagnat ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang lagnat ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng lagnat

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang lagnat:
 • Mga pagsusuri ng dugo: Upang matukoy ang sanhi ng lagnat
 • Chest x-ray: Upang masuri ang sanhi ng lagnat
 • Urinalysis: Upang malaman ang sanhi ng lagnat

Doktor para sa Pagsusuri ng lagnat

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng lagnat:
 • Pangkalahatang practitioner
 • Doktor ng pamilya
 • Pediatrician

Mga komplikasyon ng lagnat kapag hindi ginamot

Oo, ang lagnat ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang lagnat ay pinabayaan:
 • malubhang pag-aalis ng tubig
 • guni-guni
 • febrile seizure

Pag-aalaga sa sarili para sa lagnat

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng lagnat:
 • Uminom ng maraming likido: Pinipigilan ang tuluy-tuloy na pagkawala at pag-aalis ng tubig
 • Kumuha ng tamang pahinga: Tumutulong sa pagpapagaling sa iyo mula sa lagnat

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng lagnat

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng lagnat:
 • Kumuha ng maligamgam na paliguan o paliguan ng espongha: Tumutulong sa pagpapababa ng lagnat

Oras para sa Paggamot ng lagnat

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang lagnat kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa loob ng 1 linggo

Nakakahawa Ba ang lagnat?

Oo, ang lagnat ay kilalang nakakahawa. Maaari itong kumalat sa mga tao sa sumusunod na paraan:
 • direktang kontak

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 12/12/2020.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lagnat.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.