trangkaso / Flu in Filipino

Tinatawag din: trangkaso, trangkaso

Sintomas ng trangkaso

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng trangkaso:
 • sakit ng katawan
 • ang mga kalamnan ay nananakit
 • panginginig
 • ubo
 • lagnat
 • sakit ng ulo
 • namamagang lalamunan
 • pagtatae
 • Sakit sa tiyan
 • nasal congestion
 • pagsusuka
 • sipon
 • pagbabahing
 • pagkapagod
 • may tubig na mga mata
 • petechial pantal
Posible na ang trangkaso ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng trangkaso

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng trangkaso:
 • trangkaso virus

Mga Panganib na Dahilan para sa trangkaso

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong trangkaso:
 • nagpahina ng mga immune system
 • malalang sakit
 • mga bata at matatanda
 • labis na katabaan
 • pagbubuntis

Pag-iwas sa trangkaso

Oo, maaaring posible na iwasan ang trangkaso. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • Hugasan ang mga kamay nang madalas
 • taon-taon na pagbabakuna laban sa influenza ay dapat gawin
 • pag-iwas sa malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit

Pagkakaroon ng trangkaso

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng trangkaso na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Mga karaniwang pagitan ng 1 hanggang 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang trangkaso ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang trangkaso ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng trangkaso

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang trangkaso:
 • Mga pagsusulit sa diagnostic ng mabilis na influenza: Upang makita ang mga virus ng influenza
 • Pagsubok ng trangkaso: Upang ma-diagnose ang trangkaso

Doktor para sa Pagsusuri ng trangkaso

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng trangkaso:
 • Nakakahawang sakit na espesyalista

Mga komplikasyon ng trangkaso kapag hindi ginamot

Oo, ang trangkaso ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang trangkaso ay pinabayaan:
 • pulmonya
 • brongkitis
 • hika flare-up
 • mga problema sa puso
 • mga impeksyon sa tainga

Pag-aalaga sa sarili para sa trangkaso

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng trangkaso:
 • Uminom ng maraming likido: Pinipigilan ang pag-aalis ng tubig
 • Kumuha ng tamang pahinga: Tumutulong sa iyong immune system upang labanan ang impeksiyon
 • Isaalang-alang ang mga relievers ng sakit: Labanan na may kakayahang nauugnay sa trangkaso

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng trangkaso

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng trangkaso:
 • Magkaroon ng echinacea roots and flowers juice: Pagandahin ang natural killer cell activity na tumutulong sa trangkaso
 • Mga suplemento ng ginseng ng paggamit: Nagpapabuti ng kakayahang labanan ang kaisipan at pisikal na stress
 • Ginagamit ng mga probiotics: Ang mga mikroorganismo sa buhay ay nagpapabuti sa bituka ng microflora

Oras para sa Paggamot ng trangkaso

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang trangkaso kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa 1 - 4 na linggo

Nakakahawa Ba ang trangkaso?

Oo, ang trangkaso ay kilalang nakakahawa. Maaari itong kumalat sa mga tao sa sumusunod na paraan:
 • ubo
 • bumahin
 • direktang kontak

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa trangkaso.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.