Herpes Simplex / Herpes Simplex in Filipino

Tinatawag din: HSV

Sintomas ng Herpes Simplex

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Herpes Simplex:
 • sugat
 • masakit na blisters
 • tingling
 • pangangati
 • nasusunog na damdamin
Posible na ang Herpes Simplex ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Herpes Simplex

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Herpes Simplex:
 • herpes Simplex Virus -1
 • herpes Simplex Virus -2

Mga Panganib na Dahilan para sa Herpes Simplex

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Herpes Simplex:
 • pagiging babae
 • maramihang mga sekswal na kasosyo

Pag-iwas sa Herpes Simplex

Oo, maaaring posible na iwasan ang Herpes Simplex. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • maiwasan ang sekswal na pakikipag-ugnayan sa taong nahawahan
 • gumamit ng condom habang nakikipagtalik

Pagkakaroon ng Herpes Simplex

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Herpes Simplex na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Karaniwang nagkakaroon ng Herpes Simplex ang sumusunod na grupo ng edad:
 • Aged between 20-50 years

Karaniwang Kasarian

Ang Herpes Simplex ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Herpes Simplex

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Herpes Simplex:
 • Viral kultura: Upang suriin ang isang sample ng tisyu o pag-scrape ng mga sugat sa laboratoryo
 • Polymerase chain reaction (PCR) test: Upang kopyahin ang DNA mula sa isang sample ng dugo o isang tissue mula sa sugat o spinal fluid
 • Pagsubok ng dugo: Upang makita ang pagkakaroon ng HSV

Doktor para sa Pagsusuri ng Herpes Simplex

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Herpes Simplex:
 • Pangunahing doktor ng pangangalaga
 • Gynecologist

Mga komplikasyon ng Herpes Simplex kapag hindi ginamot

Oo, ang Herpes Simplex ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Herpes Simplex ay pinabayaan:
 • iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pamamagitan ng pagtatalik
 • impeksiyon ng bagong panganak
 • mga problema sa pantog
 • meningitis
 • pamamaga ng pamamaga

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Herpes Simplex

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Herpes Simplex:
 • walang mga pamamaraan

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Herpes Simplex

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Herpes Simplex:
 • Makipagkomunika sa iyong partner: Makipag-usap sa iyong kasosyo tungkol sa sakit
 • Edukasyon: Alamin kung paano mamuhay sa sakit na ito at mabawasan ang mga posibilidad ng impeksiyon
 • Sumali sa isang pangkat ng suporta: Sumali sa isang pangkat ng suporta sa online upang malaman ang tungkol sa iba pang mga karanasan

Oras para sa Paggamot ng Herpes Simplex

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Herpes Simplex kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa 1 - 4 na linggo

Nakakahawa Ba ang Herpes Simplex?

Oo, ang Herpes Simplex ay kilalang nakakahawa. Maaari itong kumalat sa mga tao sa sumusunod na paraan:
 • direktang kontak
 • seksuwal na pakikipag-ugnayan

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Herpes Simplex.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.