Latex Allergy / Latex Allergy in Filipino

Sintomas ng Latex Allergy

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng Latex Allergy:
 • pangangati
 • pamumula ng balat
 • mga pantal o pantal
 • pagbabahing
 • sipon
 • makati o puno ng tubig na mga mata
 • maruruming lalamunan
 • kahirapan sa paghinga
 • wheezing
 • ubo

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng Latex Allergy

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng Latex Allergy:
 • pagpindot sa mga produktong may lason na naglalaman ng mga latex gloves, condom at balloon
 • inhaling latex particles na inilabas ng mga produktong latex lalo na sa mga guwantes

Mga Panganib na Dahilan para sa Latex Allergy

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong Latex Allergy:
 • mga bata na may spina bifida
 • mga manggagawa sa industriya ng goma
 • mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan
 • mga taong may maraming mga operasyon

Pag-iwas sa Latex Allergy

Oo, maaaring posible na iwasan ang Latex Allergy. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga produkto ng latex kabilang ang mga guwantes
 • maiwasan ang mga lugar kung saan ang panganib ng paglanghap ay mataas
 • Magsuot ng medikal na alerto pulseras

Pagkakaroon ng Latex Allergy

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng Latex Allergy na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang Latex Allergy ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang Latex Allergy ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng Latex Allergy

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang Latex Allergy:
 • Pisikal na pagsusuri: Upang suriin ang pagiging sensitibo sa latex
 • Pagsubok sa balat: Upang suriin ang mga reaksiyong alerdyi sa pamamagitan ng pag-aplay ng latex sa balat
 • Pagsubok ng dugo: Upang subukan ang sensitivity sa latex

Doktor para sa Pagsusuri ng Latex Allergy

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng Latex Allergy:
 • Allergist

Mga komplikasyon ng Latex Allergy kapag hindi ginamot

Oo, ang Latex Allergy ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang Latex Allergy ay pinabayaan:
 • mas malubhang systemic allergic reaction

Mga Pamamaraan sa Paggamot ng Latex Allergy

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay ginagamit upang gamutin ang Latex Allergy:
 • walang kilalang pamamaraan

Pag-aalaga sa sarili para sa Latex Allergy

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng Latex Allergy:
 • Gumamit ng non-latex gloves para sa mga aktibidad
 • Magsagawa ng mahusay na gawaing-bahay: Malinis na mga lugar na nahawahan ng latex na naglalaman ng alikabok

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng Latex Allergy

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may Latex Allergy:
 • Edukasyon: Alamin kung paano makilala at mapanatili ang mga sintomas ng allergy na latex

Oras para sa Paggamot ng Latex Allergy

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang Latex Allergy kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Ang sakit ay hindi maaaring tratuhin ngunit pinapanatili lamang o nabawasan ang mga epekto

Mga Kaugnay na Paksa

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa Latex Allergy.

Mga Kaugnay na Paksa


Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.