Get a month of TabletWise Pro for free! Click here to redeem 
 

malnutrisyon / Malnutrition in Filipino

Sintomas ng malnutrisyon

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng malnutrisyon:
 • pagkapagod
 • pagkahilo
 • pagbaba ng timbang
 • mukha ng buwan
 • tuyong mga mata
 • periorbital edema
 • pagpapalaki ng parotid
 • enamel mottling
 • basag na buhok
 • maluwag at kulubot na balat
 • manipis at malambot na kuko plate
Posible na ang malnutrisyon ay hindi magpakita ng anumang pisikal na sintomas ngunit mayroon pa rin ang pasyente.

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng malnutrisyon

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng malnutrisyon:
 • paggamit ng di-balanseng diyeta
 • Malabsorption Syndromes
 • kanser
 • malalang sakit

Mga Panganib na Dahilan para sa malnutrisyon

Ang mga sumusunod na bagay ay maaaring maging dagdag na posibilidad na mayroong malnutrisyon:
 • hindi magpasuso
 • Gastroenteritis
 • pulmonya
 • Malarya
 • tigdas

Pag-iwas sa malnutrisyon

Oo, maaaring posible na iwasan ang malnutrisyon. Ang pag-iwas ay maaaring posible sa paggawa ng mga sumusunod:
 • Kumain ng balanseng diyeta

Pagkakaroon ng malnutrisyon

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng malnutrisyon na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Masyadong karaniwan> 10 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang malnutrisyon ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang malnutrisyon ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng malnutrisyon

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang malnutrisyon:
 • Anthropometric, biochemical at immunological test: Upang masuri ang nutritional state

Doktor para sa Pagsusuri ng malnutrisyon

Dapat bisitahin ng mga pasyente ang sumusunod na mga espesyalista kung mayroon silang sintomas ng malnutrisyon:
 • Pangkalahatang mga doktor
 • Mga Pediatrician
 • Mga kritikal na pangangalagang nars

Mga komplikasyon ng malnutrisyon kapag hindi ginamot

Oo, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang malnutrisyon ay pinabayaan:
 • celiac disease

Pag-aalaga sa sarili para sa malnutrisyon

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng malnutrisyon:
 • Iwasan ang Mabilis na Pagkain: Tinutulungan ang mga kakulangan ng nutrients kakulangan
 • Regular na ehersisyo: Pinananatili kang malusog
 • Panatilihin ang timbang sa ilalim ng kontrol: Binabawasan ang pagkamaramdamin sa sakit

Suporta sa Pasyente para sa Paggamot ng malnutrisyon

Ang mga sumusunod na aksyon ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may malnutrisyon:
 • Malusog na pagkain: Hikayatin ang minamahal na kumain ng mga pagkain na may mga sustansya
 • Sa pagitan ng mga meryenda sa pagkain: Magplano ng mga meryenda sa pagitan ng pagkain
 • Mga pangyayari sa lipunan: Hikayatin ang iyong minamahal na sumali sa mga programa sa panlipunan
 • Pisikal na aktibidad: Hikayatin ang regular na pisikal na aktibidad

Oras para sa Paggamot ng malnutrisyon

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang malnutrisyon kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Sa 6 na buwan - 1 taon

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa malnutrisyon.

Sign Up