pagduduwal / Nausea in Filipino

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 6/21/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagduduwal.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.