bulol magsalita / Slurred speech in Filipino

Sintomas ng bulol magsalita

Ang sumusunod na katangian ay nagpapahiwatig ng bulol magsalita:
 • bulol magsalita
 • mabagal na pananalita
 • kawalan ng kakayahan na magsalita nang mas malakas kaysa sa isang lulong o pagsasalita nang malakas
 • mabilis na pagsasalita na mahirap maunawaan
 • ilong, raspy o strained voice
 • hindi pantay o abnormal speech ritmo
 • hindi pantay na dami ng pagsasalita
 • walang saysay na pananalita
 • kahirapan sa paglipat ng iyong dila o facial muscles

Get TabletWise Pro

Thousands of Classes to Help You Become a Better You.

Mga Karaniwang Sanhi ng bulol magsalita

Ang sumusunod ang pinakakaraniwang dahilan ng bulol magsalita:
 • Amyotrophic Lateral Sclerosis
 • pinsala sa utak
 • utak ng utak
 • Cerebral Palsy
 • Guillain Bar syndrome
 • Sugat sa ulo

Iba Pang mga Sanhi ng bulol magsalita

Ang sumusunod ay ang mas hindi karaniwang sanhi ng bulol magsalita:
 • sakit ni Huntington
 • sakit na lyme
 • maramihang esklerosis
 • Muscular Dystrophy
 • Myasthenia Gravis
 • Parkinson's disease
 • stroke
 • Wilson's disease

Pag-iwas sa bulol magsalita

Hindi, hindi posible na pigilan ang bulol magsalita.
 • ito ay nangyayari dahil sa mga sakit sa autoimmune

Pagkakaroon ng bulol magsalita

Bilang ng Kaso

Ang mga sumusunod ay ang bilang ng kaso ng bulol magsalita na nakikitata bawat taon sa buong mundo:
 • Malawak na nagaganap sa pagitan ng 500K - 1 Milyon na mga kaso

Karaniwang Grupo ng Edad

Ang bulol magsalita ay maaaring mangyari sa anumang edad.

Karaniwang Kasarian

Ang bulol magsalita ay maaaring mangyari sa anumang kasarian.

Mga Lab Test at Pamamaraan sa Pagkilala ng bulol magsalita

Ang mga sumusunod na lab test at mga pamamaraan ay ginagamit upang makilala ang bulol magsalita:
 • MRI scan (Magnetic resonance imaging): Upang lumikha ng detalyadong mga imahe ng utak, ulo at leeg na maaaring makatulong na matukoy ang sanhi ng problema sa pagsasalita
 • Electroencephalogram: Para sa mga panukat na aktibidad ng kuryente sa utak
 • Pagsubok ng dugo: Upang malaman kung ang isang nakakahawang sakit o nagpapasiklab ay nagiging sanhi ng mga sintomas
 • Pagsubok ng ihi: Makatutulong ang mga ito upang matukoy kung ang isang nakakahawang sakit o nagpapasiklab ay nagiging sanhi ng mga sintomas
 • Lumbar puncture: Upang alisin ang isang maliit na sample ng cerebrospinal fluid para sa pagsubok ng laboratoryo
 • Brain biopsy: Upang alisin ang isang maliit na sample ng iyong utak tissue upang subukan

Mga komplikasyon ng bulol magsalita kapag hindi ginamot

Oo, ang bulol magsalita ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon kung hindi ito ginagamot. Nasa ibaba ang listahan ng mga komplikasyon at problema na maaaring lumabas kapag ang bulol magsalita ay pinabayaan:
 • kahirapan sa lipunan
 • depression

Pag-aalaga sa sarili para sa bulol magsalita

Ang mga sumusunod na pag-aalaga sa sarili o pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makatulong sa paggamot o pamamahala ng bulol magsalita:
 • magsalita ng mabagal
 • magsimula ng maliliit na parirala
 • gumamit ng mga shortcut

Alternatibong Medisina para sa Paggamot ng bulol magsalita

Ang mga sumusunod na alternatibong gamot at therapy ay kilala upang makatulong sa paggamot o pamamahala ng bulol magsalita:
 • Pagsasalita at terapiya sa wika: Upang makatulong na makuhang muli ang normal na pananalita at pagbutihin ang komunikasyon

Oras para sa Paggamot ng bulol magsalita

Habang ang oras ng paggamot para sa bawat pasyente ay maaaring mag-iba-iba, ang nasa ibaba ay ang tipikal na tagal ng panahon upang gumaling ang bulol magsalita kapag ginamot nang maayos sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa:
 • Ang sakit ay hindi maaaring tratuhin ngunit pinapanatili lamang o nabawasan ang mga epekto

Huling na-update petsa

Ang pahinang ito ay huling na-update sa 2/04/2019.
Ang pahinang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bulol magsalita.

Sign UpIbahagi

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.